Rady pro chov

Vážení zákazníci,

připravili jsme pro Vás souhrn základních rad, který Vám, jak doufáme, zodpoví některé Vaše otázky týkající se chovu hus v domácím prostředí. Na základě vlastních dlouholetých zkušeností jsme sestavili praktické rady pro výkrm, které Vám pomůžou dosáhnout maximálních výsledků ve výkrmu našich hus. Přejeme Vám mnoho úspěchu!

Základní informace

Husa patří mezi vodní drůbež, přesto ke svému životu nepotřebuje intenzivně využívat vodní plochu. Z hlediska výživy je převážně býložravec, proto spotřebuje přes 1 kg
zelené píce denně. Pro kvalitní výkrm je důležité počáteční období, kdy se nesmí podcenit žádný faktor ovlivňující zdárný růst. Kvalitní zmasilou pečínkovou husu lze vykrmit
za 120 a více dní.

Příprava prostor

Před naskladněním housat do odchovny je nutné prostor řádně mechanicky vyčistit, vydezinfikovat a předem vyhřát. Optimální teplota v odchovně se liší podle stáří housat, správnou teplotu zjistíte v tabulce č.1 uvedené níže.

Jako podestýlka se použijí suché hobliny, nebo suchá sláma, nejlépe řezaná. Pozornost je třeba věnovat i intenzitě zástavu, přeplněná odchovna působí nepříznivě na růst, pohodu a zdraví zvířat. Optimální počty zvířat na 1 m2 jsou uvedeny taktéž v tabulce č.1.

Období odchovu (týdny)
1. 2. 3. 4. 8.

16.

  Teplota pod el. kvočnou (°C)

30 – 32

25 – 29 20 – 25
  Teplota v odchovně (°C)

26

22 20 15 – 25 15 – 25

15 – 25

  Relativní vlhkost (%)

55

55 60 65 65

  Počet housat v odchovně (ks/m2)

10 10 10 6 2

2

  Zatížení výběhu (ks/ m2) 1 1

1

 Tabulka č.1 – Rozpětí opt. teplot a počty zvířat v odchovně a ve výběhu

Během výkrmu je nutno dobře větrat, odstraňovat vlhkou podestýlku a zabezpečit dostatek místa u krmítka, kdy se počítá s 15 cm na kus a u napáječek s 3 cm na kus.

Výkrm 1. a 2.týden

V prvních dnech po vylíhnutí je vhodné podávat kompletní směs pro výkrm housat VH 1, kterou nabízíme ke koupi zároveň s housaty na naší farmě. Po dvou týdnech výkrmu lze přidávat do směsi ¼ kukuřičného nebo ovesného šrotu. Alternativou ke krmné směsi je v domácím prostředí krmení nastrouhaným suchým chlebem, nebo šrotem, namáčeným v mléce, smíchaným s vařeným vejcem a tvarohem a na drobno nasekanými kopřivami.

Zelené krmivo lze podávat již od prvních dnů výkrmu a dávku postupně zvětšovat. Jako součást krmení je vhodné podávat i písek, nebo vápencový grit, který zlepšuje trávení housat. Při tomto alternativním způsobu krmení je vhodné doplnit stravu multivitaminem Supervit D.

Součástí krmení je i ne příliš studená pitná voda, kterou je nutno při každém krmení měnit. V prvním týdnu se krmí v malých dávkách každé tři hodiny, v druhém týdnu tak pětkrát denně. Krmivo mají housata spotřebovat do půl hodiny po předložení.

Výkrm 3.–8.týden

Od třetího týdne věku lze, podle klimatických podmínek, navykat housata na pastvu. Housata však nesmí být vystavena jak přílišnému teplu, tak naopak nesmí prochladnout! Doba pobytu venku se postupně prodlužuje. Na noc se však vždy zavírají na suchou podestýlku.

Od 4. do 8. týdne věku housat je vhodné používat pro výkrm krmnou směs VH 2 a postupně ji ředit přidáním obilních šrotů. Při dobré pastvě se doplňuje krmná dávka zvlhčenou míchanicí z obilních šrotů, vařených brambor, celého zrna a zelené píce. V domácích podmínkách lze provádět výkrm za použití doma dostupných krmiv, tak jak je obsaženo v tabulce č. 2.

Množství krmiva (g/kus/den)
1. týden 2. týden 3. týden 5. týden 8. týden
  Obilný šrot 12 15 30 60 50
  Vařené brambory 50 120 200
 Tvaroh 10 10 50 40 30
  Drcené kosti 0.3 0.5 3 10 10
  Červená mrkev 5 20 20
  Zelené krmivo 3 30 50 200 400
  Krmná sůl 0.3 0.3 0.4
  Vařený oves 25 25
  Celkem 30.3 75.5 203.3 455.5 725.4

Tabulka č. 2 – Krmné dávky pro housata podle stáří

Další týdny

V 10. týdnu růstu lze housata prvně podškubat. Podškubává se těsně před dosažením zralosti peří, kdy brk je bez krve a je měkký. Podškubává se pouze krycí peří na břiše na hrudi. Podškubání housat má za následek snížení přírůstků, neboť veškeré živiny jdou na obnovu nového peří. Další peří dozrává za cca 7 – 8 týdnů.

Po třech měsících výkrmu se husy dokrmují směsí obilních šrotů a vařených brambor, na noc se přidává celé obilí. Je potřeba mít stále na paměti, že husy potřebují mimo bohaté pastvy i přístup k minerálním látkám a písku.