Ochrana osobních údajů

Dnem i nocí chráníme nejen práva kuřat, kačen a husí, ale i, vzhledem k GDPR, práva našich věrných zákazníků, a tak se s těmito změnami můžete seznámit:

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU U NÁS V BEZPEČÍ.

Jmenuji se Josef Tříska a jsem správcem údajů, které nám v rámci provozu našeho e-shopu svěřujete. Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a  po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním dat budou pomáhat. Kontakt na mě najdete na našich webových stránkách, odkaz zde. Pokud jste naším zákazníkem/zákaznicí nebo jste „jen“ návštěvníkem/návštěvnicí těchto stránek, přečtěte si proto, jak je chráníme, a jaká práva máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO SE O BEZPEČÍ VAŠICH ÚDAJŮ STARÁ A KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE EVIDUJEME?

Farmu Rohozenská husa vlastním na jméno Josef Tříska, sídlí v Cejli 26, 588 51 Batelov, IČ: 72053577 a jsem zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu v Jihlavě, dále jen „prodávající“ nebo „správce“. Zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
1) jméno, příjmení
2) e-mailovou adresu
3) telefonní číslo
4) sídlo a adresu

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

KDO VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍ NA MAXIMUM aneb poskytování údajů třetím stranám?

Zpracování osobních údajů je prováděno Josefem Třískou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také tito zpracovatelé:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

Poskytovatel hostingu společnost INTERNET CZ, a.s. (www.forpsi.com), se sídlem Ktiš 2, 384 03, KTIŠ, ČR,  IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319

Analytické nástroje

Poskytovalel statistických přehledů návštěvnosti webu Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznická podpora

Sklik – reklama: poskytovatel Seznam, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 15000, Česká Republika

Google Adwords – reklama: poskytovatel Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, USA

Facebook pixel – reklama: poskytovatel Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturace a účetnictví

Poskytovatel účetních služeb je Ing. Jitka Čermáková se sídlem v Cejli 23
Poskytovatel bankovního zázemí: společnost Fio banka, a.s. , Millennium Plaza, V Celnici
10, 117 21 Praha 1 

Poskytovatelé přepravy

Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 
PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU?

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu,
2) požadovat po Správci informaci, které vaše osobní údaje zpracovává,
3) vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
4) u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
5) požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
6) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.